Docents brillants

Docents brillant som una acadèmia online, especialitzada en la preparació d'oposicions de Docents. Els nostres formadors i formadores tenen una dilatada experiència en la preparació d'oposicions.
Contacta amb nosaltres i demana informació, t'atendrem encantats.

Contacte

Josep Maria Cornadó

Especialitat: Docents infantil

Doctor en Ciències de l’educació per la URV i expert en educació infantil.

Actualment és el Coordinador de la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per a l’accés als graus d’educació del Consell Interuniversitari de Catalunya i col·labora amb el Departament d’Educació.

Autor del llibre: El treball educatiu a la primera infància. La programació com a millora de la pràctica professional. Editorial Publicia (2013). També del document sobre planificació didàctica del Departament d’Educació: Com programar a educació infantil. Deixar constància de les intencions educatives. (2019)

És membre de l’equip d’experts del Servei d’Ordenació Curricular del Departament d’educació que ha elaborat els documents d’orientacions del Currículum:

Anteriorment ha estat el Responsable acadèmic dels graus de mestre de la facultat de ciències de l’educació i Psicologia de la URV i professor de didàctica de l’educació infantil i durant més de 15 anys, psicopedagog de l’Equip d’orientació Psicopedagògica del Tarragonès i formador de l’ICE de la URV.

Col·laborador de revistes especialitzades d’àmbit educatiu.

Curs amb matrícula oberta. Escriu i demana informació.

Contacte

Núria Carazo

Especialitat: Docents primària

Mestra de primària i psicopedagoga. Formadora de mestres de primària en l'àrea de matemàtiques per l'ICE de la URV. Ha participat com a ponent en diferents congressos i jornades matemàtiques.

Publicacions: Quaderns de problemes de 2n a 6è de primària. Ed Santillana.

Curs amb matrícula oberta. Escriu i demana informació.

Contacte

Maria Antònia Pujol i Subirà

Especialitat: Docents primària, música

Maria Antònia Pujol i Subirà va néixer a Gironella (Berguedà). Mestra de primària especialista de ciències, català i música. Titulada superior en Solfeig, Pedagogia Musical, Musicologia i Instruments de la Música Tradicional i Popular. Doctora en Didáctica de la Música. Instrumentista de tenora, tible i cantant. Autora del llibre L'avaluació de l'àrea de música, del CD VIDA i coautora de Ximic. Jocs tradicionals, La dansa catalana en l'ensenyament primari i Requetetxec. Descobrim els instruments i grups instrumentals dels Països Catalans. Actualment compagina la interpretació musical -ja sigui tocant la tenora, el tible o cantant- amb la docència -mestra de primària, professora universitària, assessoraments i seminaris de formació permanent del professorat- i la publicació científica amb assistència periòdica a congressos.

Curs amb matrícula oberta. Escriu i demana informació.

Contacte
info@docentsbrillants.cat